Muziekles

Haenen Muziek, gevestigd aan de Koningin Julianalaan 310 te Voorburg, verzorgt muzieklessen voor de regio Den Haag.

Er wordt bij dit bedrijf lesgegeven door gediplomeerde, zelfstandig opererende muziekdocenten. Het lesaanbod bestaat uit de volgende instrumenten:

  • Toetsinstrumenten: piano, keyboard, elektronisch orgel, synthesizer en accordeon;
  • Snaarinstrumenten: akoestisch, ukelele, elektrisch en basgitaar.
  • Tevens verzorgen wij, klassiek en populair, zangles en songwriting.

Deze lessen worden gegeven in twee lesvormen:    
1. Individueel: wekelijks een privé-les van 30 minuten;
2. Gecombineerd: wekelijks een les van 30 minuten voor twee personen (bv. ouder/kind, broer/zus, enz.).

TARIEVEN:

De tarieven zijn gebaseerd op een lesseizoen van veertig lessen.
Het tarief voor de individuele lesvorm (1.) bedraagt € 85,= per maand. Het tarief voor de gecombineerde lesvorm (2.) bedraagt € 95,= per maand. Deze lesgelden dienen op de eerste lesdag van de maand contant aan de docent te worden voldaan of op diens giro- of bankrekening te zijn bijgeschreven.
Bij aanvang van de lessen word je verzocht om naast het verschuldigde lesgeld tevens het bedrag van de opzegtermijn van één maand te voldoen. Bij niet gevolgde lessen vindt geen restitutie plaats. Indien de docent afwezig is kun je - indien er geen tijdige vervanging gevonden kan worden - in overleg met je docent de gemiste les(sen) inhalen of verrekenen.

LESTIJDEN:

Inschrijving geschiedt het gehele jaar door. Je kunt dus op elk willekeurig moment met de lessen starten.
Lesdag en lestijd worden, na onderling overleg en al naar gelang de mogelijkheid van plaatsing, afgesproken op een vaste, wekelijkse basis.
De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een onbepaald termijn. Bij beëindiging van de lesovereenkomst dien je de docent daarvan minstens één maand van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.
De lessen worden onderbroken door de (meeste) schoolvakanties en de officiële feestdagen.
Je ontvangt jaarlijks het actuele vakantierooster.

DIVERSEN:

Je kunt de muzieklessen volgen op bovenstaand adres. Ook eventuele opzeggingen kun je aan dit adres richten, ter attentie van de betreffende docent. Voor de leerlingen van onze muziekschool hebben wij ook een speciale achteringang aan de Adama van Scheltemastraat. Bij het niet kunnen bijwonen van een les zouden wij het op prijs stellen als je ons daarvan telefonisch op de hoogte zou brengen via nummer (070-)3863867. Wij gaan er vanuit dat je dan zonder tegenbericht de navolgende week weer aanwezig zult zijn.